ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ผู้ใหญ่ใจดี "คุณพิมพ์ใจ อุ่นอารมย์ ครอบครัว และเพื่อน" มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ผู้ใหญ๋ใจดี "คุณพิมพ์ใจ อุ่นอารมย์" ครอบครัว และเพื่อนมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

         เมื่อเวลา 11.30 -13.00 น. ผู้ใหญ่ใจดี "คุณพิมพ์ใจ อุ่นอารมย์ ครอบครัวและเพื่อนได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน,บุคลากร,ครูโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะครู นักเรียนคอยต้อนรับ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรด้วย