ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2565

ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2565

        โรงเรียนปัญญาวุฒิกรร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และผู้มีจิตอันเป็นกุศล จะจัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ หอประชุมอาคารใหม่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จ.กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมทำบุญ ดังเอกสารที่แนบมา