ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ผอ.เข้า.ร่วมประชุมกับสนง.คกก.การอาชีวะฯ

ผอ.เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคกก.การอาชีวศึกษา

   เมื่อเวลา 09.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย. 2563 ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรและคณะกรรมคุณมิลนิธิคุณพุ่มได้ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่อง "การจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงผู้เรียนพิการ" กับศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมูลนิธิคุณพุ่ม,มูลนิธิออทิสติกไทย,โรงเรียนการศึกษาพิเศษ,และหน่วยงานฯในสังกัด สอศ. เข้าร่วมประชุมด้วย