ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

คณะแพทย์มหิดลมาตรวจฟัน

แพทย์มหิดลตรวจปากและฟัน

                 เมื่อเวลา 09.00 น.- 12.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ณ ห้องสมุดโรงเรีนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานครฯ