ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยง(15มิ.ย.-4ก.ค.61)

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของ

                    ช่วงเวลาระหว่างเวลา 11.00 น.-13.00 น. วันที่ 15 เดือนมิถุนายน ถึง 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีผู้ใหญ่ใจดีจากหลาย ๆ ครอบครัว หลาย ๆ คณะมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยมีดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากร ต้อนรับและมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร อีกด้วย


15 ม.ย. 2561

คุณวีทรา หงษ์วิสิทธิ์กุล, คุณภัคคิวรรณ คำทวี, คุณDan Imre, คุณจักรพรรด์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะ

 

26 มิถุนายน พ.ศ.2561

กลุ่มตกปลากบึกแว้นพร้อมเพื่อน ๆ 

 

27 มิ.ย. 2561

ผอ.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เลี้ยงอาหารกลางวันแจกของนักเรียน

 

2 ก.ค. 2561

คุณภารดี วงศ์สวัสดิ์ และคณะ

 

4 ก.ค. 2561

คุณสุพจน์ แสนศรี, คุณธรรณ์ธรณ์ อังคารวัลย์, บริษัท TDC Floor desizn จำกัด