ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะมอบทุนการศึกษาและงบสนับสนุนโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะมอบทุนการศึกษาและงบสนับสนุนโรงเรียน

             เมื่อเวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะโดยการนำของท่านนายกสมาคมคนปัจจุบันพร้อมคณะจำนวน 20 คน ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรจำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท)เป็นจำนวนเงินจำนวน 30,000 บาท(สามหมื่นบาท) พร้อมกันนี้ยังได้มอบงบสนับสนุนกิจการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรอีกจำนวน 13,500 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท) รวมเงินจำนวนทั้งหมด 43,500 บาท(สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เป็นผู้รับมอบ