ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก. Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 12

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก.

      สำหรับครู,อาจารย์,บุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ได้จัดให้มีการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษเพื่อขอรับเงินเพิ่ม พคก. ท่านสามารถสแกน QR CODE เอกสารประกอบการอบรมได้ ตามนี้

Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22