ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

นศ.แพทย์จากรพ.รามาฯมาศึกษาดูงาน 63 Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 12

นศ.คณะแพทย์จากรพ.รามาฯเยี่ยมชมโรงเรียน

       เมื่อเวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ได้มีคณะนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 25 คน อาจารย์หมอ 1 คน มาเข้าชมกิจการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มี นางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน, นางช่อผกา ซาพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และคณะครูนักเรียนต้อนรับ

Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22