ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

นศ.คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาและดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้ส่งนายวรเดช โชติพินิจ ครูด้านการพลศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนพิการทางด้านสติปัญญาและออทิสติกและประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ..

อ่านต่อ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"เดินวิ่งปั่นเพื่อฝันน้อง"ครั้งที่.1

นักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งปั่นเพื่อฝันน้อง" ครั้งที่.1 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการของเจ้าฟ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาพัณวดี ณ สนามกิจกรรมในบริเวณกระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี..

อ่านต่อ

นศ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกพลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ