ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2564

ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2564

           เมื่อเวลา 09.00 น.-12.00 น. วันที่ 14 มี.ค.2565 โรงเรียนปัญญาวุฒิกรโดยการนำของ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัญญาวุฒิกร,คณะครูบุคลากร,นักเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน,ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมห้องสมุดโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มี ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี, มี คุณกันยา ไชยเศรษฐ์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ,ผศ.เพ็ญพร ประมวลสุข ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ,คุณสุมลสิริ โพดาพล รองประธานชมรมฯ,พล.เอก. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ และภริยา,และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างมากมาย