ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก.

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก.

      สำหรับครู,อาจารย์,บุคลากรทางการศึกษาและการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ได้จัดให้มีการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษเพื่อขอรับเงินเพิ่ม พคก. ท่านสามารถสแกน QR CODE เอกสารประกอบการอบรมได้ ตามนี้