ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ประธานฯร่วมลงนาม MOU จ้างงานนักเรียนพิการ

ประธานมูลนิธิฯร่วมลงนามจ้างงาน

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ย. 2563 ดร.สายสม วงศ์ศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญา่อ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการกับคนพิการทางสติปัญญาหรือผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ระหว่าง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.12 เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ