ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

นศ.แพทย์จากรพ.รามาฯมาศึกษาดูงาน 63

นศ.คณะแพทย์จากรพ.รามาฯเยี่ยมชมโรงเรียน

       เมื่อเวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ได้มีคณะนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 25 คน อาจารย์หมอ 1 คน มาเข้าชมกิจการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มี นางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน, นางช่อผกา ซาพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และคณะครูนักเรียนต้อนรับ