ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

มูลนิธินวัตกรรมมาประชุม(26ส.ค.63)

ประชุมร่วมกับคกก.มูลนิธินวัตกรรมเพื่อการจ้างงาน

       เมื่อเวลา 09.00 น.- 17.00 น. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมจากมูลนิธินวัตกรรมเพื่อการจ้างงานนักเรียนที่มีความพกพร่องจำนวน 4 คนได้มาร่วมประชุมหารือเรื่องกฎระเบียบข้อระเบียบสวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ ของนักเรียนพิการจ้างงานกับโรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบนักเรียนจ้างงานเข้าร่วมประชุมด้วย