ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

คุณรัฐนลพัชร์ นันท์วราอังกูร เลี้ยงอาหารนักเรียน

คุณรัฐนลพัชร์ นันท์วราอังกูร มาเลี้ยงอาหารกลางวัน

                 เมื่อเวลา 11.30 น.-13.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 คุณรัฐนลพัชร์ นันท์วรากูร พร้อมคณะมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเ่รียนปัญญาวุฒิกร มีนางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและบุคลากร นางช่อผกา ซาพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะครู นักเรียน บุคลากร คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงของนักเรียนโรงเรีนปัญญาวุฒิกร ด้วย