ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

พล.ต.ท พุทธิชาต เอกฉันท์ มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (15ก.ค.62)

พล.ต.ท พุทธิชาต เอกฉันท์ พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหาร

                 เมื่อเวลา 11.30 น.-13.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท่านพล.ต.ท พุทธิชาต เอกฉันท์ พร้อมด้วยครอบครัว มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรพร้อมแจกของใช้สำหรับนักเรียน มีนางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและบุคลากร พร้อมคณะครู นักเรียน บุคลากรคอยต้อนรับ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ด้วย