ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

บริษัทไทยซัมซุงจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

บริษัทไทยซัมซุงและไทยซัมซุงประกันชีวิตจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

                เมื่อเวลา 09.00 น. - 13.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 บริษัททยซัมซุงประเทศไทยและบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด ได้มาจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยมี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนคอยต้อนรับ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร อีกด้วย