ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

เข้าร่วมและจัดกิจกรรมในงานไทยแลนด์โซเชียลเอสโป 2019

เข้าร่วมจัดนิทรรศการเปิดร้านกาแฟและร่วมแสดงดนตรีไทย

                                 เมื่อเวลา 08.00-15.30 น. ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โ่ดยการนำของ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร นางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และนางช่อผกา ซาพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ได้นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เปิดร้านกาแฟ และร่วมแสดงดนตรีไทย ในงานไทยแลนด์โซเชียลเอสโป ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี มีแขกมาร่วมงานมากมาย