ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

รับสมัครครูสอน

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเปิดรับสมัครครูผู้สอน

                            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ได้กล่าวแจ้งและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นครูปฏิบัติการสอน ต่ำแหน่งครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัญญาวุฒิกรจำนวน 1 ต่ำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้