ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสสส. 16 มี.ค. 61

ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสสส.

    เมื่อเวลา 09.00 น. - 10.30 น. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร,สน.ประชาชื่น,ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุข(สสส.) โดยการนำของนางอรนุช ชัยพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน,นางช่อผกา ซาพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองร่วมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตชุมชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ