ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

โรงเรียนทอดผ้าป่าการศึกษา 14 มี.ค. 61

ทอดผ้าป่าการศึกษาและมอบโล่ห์เกียรติคุณ 14 มี.ค. 2561

                   เมื่อเวลา 09.00 น.-12.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร และชมรมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยการนำของ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร,ผศ.เพ็ญพร ประมวลสุข ประธานชมรมผู้ปกครองฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปีหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและใช้ในกิจการของโรงเรียน มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่ห้างร้าน บริษัท บุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเ่รียน มีพิธีมอบเข็มและโล่ห์รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นประจำปี มีคุณนฤมล ปาลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของประเทศไทย มาเป็นประธาน