ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ผู้ใหญ่ใจดีมีเลี้ยงอาหารกลางวัน(ม.ค.-มี.ค. 61)

ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

                    ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2561 มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งในรูปบุคคล ครอบครัวและคณะมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรเนื่องในวาระสำคัญต่าง ๆ ขอบุญกุุศลจงช่วยส่งผลให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีจงพบแต่สิ่งดี ๆ สุขภาพแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดั่งใจทุก ๆ ประการ

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 คุณดวงดาว ทินโรจน์ และคณะ

 

31 ม.ค. 61 คุณขนิษฐา,คุณฤกษ์ฤทธิ,คุณจุมพฏพงศ์ และคณะ

 

2 มี.ค. 2561 คุณปัณชลีย์ ไชยอมรลักษณ์ และครอบครัว


 

5 มี.ค. 2561 คุณนันทยา เกียรติวงศ์ พร้อมครอบครัวและเครือญาติ


 

12 มี.ค. 2561 คุณมาลี และครอบครัว

 

15 มี.ค. 2561 คุณพรทิพย์ พงษ์หาญพจน์ พร้อมครอบครัวและญาติ ๆ