ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ผอ.นิเทศติดตามประเมินผลครูอบรมพคก.64 Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 12

ผอ.นิเทศติดตามดูการสอนครูอบรมพคก.

         เมื่อเวลา 08.00 น.- 16.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 2564 ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรีนปัญญาวุฒิกร และผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ไปนิเทศติดตามดูการสอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยและทำผลงานด้านวิชาการแก่ครูจำนวน 4 ท่านที่เข้ารับการอบรมครูการศึกษาพิเศษเพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษ(พคก.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

  

Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22