ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ผอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นวิทยากร พ.ย.63

ผอ.ร่วมเป็นคกก.และเป็นวิทยากร ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการอบรมและเป็นวิทยากร กับสนง.คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดให้มีการอบรม หล่ักสูตร "การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561"..

อ่านต่อ

นศ.แพทย์จากรพ.รามาฯมาศึกษาดูงาน 63

นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ จำนวน 25 คน พร้อมด้วยคาณาจารย์แพทย์ 1 คน มาเยี่ยมชมศึกษาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ

ผอ.และคณะครูร่วมงานเกษียณ อ.อดิศักดิ์ พรหมมณี ณ จังหวัดระยอง

ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรพร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรรวมจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ไปเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตในงานเกษียณ อ.อดิศักดิ์ พรหมมณี ข้าราชการครูของโรงเรียนซึ่งเกษียณในปีนี้ ณ จังหวัดระยอง..

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม Art for All ปี 2563

โรงเรียนส่งบุคลากรครูจำนวน 1 คนและนักเรียนจำนวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะ Art for All ร่วมกับคณะกรรมการจากมูลนิธิสร้างเสริมไทย ..

อ่านต่อ