ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน(12ก.ย.62)

ม.ล.อัคนี นวรัตน์ ผู้ใหญ่ใจดีมาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

อ่านต่อ

ผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคเงิน

คุณสมสกุล วงษ์สุเทพ ในนามคุณณัฐนันท์ คงพูลธนาพันธ์,คุณสมชาย วงษ์สุเทพ ผู้ใหญ่ใจดีไดมาบริจาคเงินให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิกรเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงเรียน..

อ่านต่อ

นศ.คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาฯศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาและดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้ส่งนายวรเดช โชติพินิจ ครูด้านการพลศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนพิการทางด้านสติปัญญาและออทิสติกและประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ..

อ่านต่อ