ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

งานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. ปี 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเลงเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ,ด้านอารมณ์,ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ จึงสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ..

อ่านต่อ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระหว่างปิดภาคการศึกษา 2559

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2559 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียนช่วงระหว่างปิดภาคเรียน 2559 ระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2559 - เดือนมิถนายน 2560..

อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปัญญาวุฒิกรร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กระทรวงสาธารณะสุขและสถาบันราชานุกูล ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ..

อ่านต่อ

ผอ.เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวรับมอบเหรียญประวัติศาสตร์

ผอ.เข้าร่วมแถลงข่าวพิธีรับมอบเหรียญประวัติศาสตร์ที่ระลึก มหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..

อ่านต่อ