ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ผอ.และคณะครูร่วมงานเกษียณ อ.อดิศักดิ์ พรหมมณี ณ จังหวัดระยอง

ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรพร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรรวมจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ไปเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตในงานเกษียณ อ.อดิศักดิ์ พรหมมณี ข้าราชการครูของโรงเรียนซึ่งเกษียณในปีนี้ ณ จังหวัดระยอง..

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม Art for All ปี 2563

โรงเรียนส่งบุคลากรครูจำนวน 1 คนและนักเรียนจำนวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะ Art for All ร่วมกับคณะกรรมการจากมูลนิธิสร้างเสริมไทย ..

อ่านต่อ

มูลนิธินวัตกรรมมาประชุม(26ส.ค.63)

ผู้แทนจากมูลนิธินวัตกรรมเพื่อการจ้างงานนักเรียนพิการร่วมกับโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ประชุมร่วมว่าด้วยเรื่อง กฎ ระเบียบ สวัสดิภาพสวัสดิการ ของนักเรียนจ้างงานที่มีความพิการ..

อ่านต่อ

ร่วมกับมูลนิธิฯเปิดร้านกาแฟที่รัตภูมิ(21-24ส.ค.63)

ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ร่วมกับประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดสาขาร้านกาแฟ "Punya cafe" ณ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา..

อ่านต่อ