ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีในรัชกาลที่.9 12 สิงหาคม 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่.9 12 สิงหาคม 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2560..

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไปได้..

อ่านต่อ

งานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. ปี 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเลงเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ,ด้านอารมณ์,ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ จึงสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ..

อ่านต่อ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระหว่างปิดภาคการศึกษา 2559

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2559 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียนช่วงระหว่างปิดภาคเรียน 2559 ระหว่างปลายเดือนมีนาคม 2559 - เดือนมิถนายน 2560..

อ่านต่อ