ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา64รอบ2

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ..

อ่านต่อ

ผอ.นิเทศติดตามประเมินผลครูอบรมพคก.64

ผอ.นิเทศติดตามประเมินผลครูอบรมพคก.64 ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร นิเทศติดตามดูการสอนและให้คำแนะนำครูผู้เข้ารับการอบรม พคก.64..

อ่านต่อ

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก.

QR CODE เอกสารประกอบการอบรมเพื่อขอรับเงินเพิ่มพคก. สำหรับครู,อาจารย์,บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดให้มีการอบรมครูการศึกษาพิเศษและเพื่อขอรับเงินเพิ่ม พคก. ท่านสามารถสแกน QR CODE เอกสารประกอบก..

อ่านต่อ

QR CODE ของโรงเรียน

QR CODE (คิวอาร์ โค๊ด)ของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร

อ่านต่อ