ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ประธานมูลนิธิฯมอบสิ่งของ 11 ส.ค. 2560

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคระกรรมการมูลนิธิฯ อาสาสมัคร มอบของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางปัญญาเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพร..

อ่านต่อ

พิธีราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จัดพิธีราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 โดย ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรได้ร่วมกับคณะครูบุคลากรและนักเรียนจัดพิธีราชสดุดีเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พ..

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีในรัชกาลที่.9 12 สิงหาคม 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่.9 12 สิงหาคม 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2560..

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในวันสำคัญต่างๆระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 2560

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไปได้..

อ่านต่อ