ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

พิธีรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ 17ม.ค.61

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมใจประกอบกิจกรรมรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี..

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 2561

โรงเรียนปัญญาวุฒิกรจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาและหอประชุมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร..

อ่านต่อ

ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ระหว่าง 10-11 ม.ค. 61

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ได้มีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมด้วยครอบครัว พร้อมด้วยคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะมอบทุนการศึกษาและงบสนับสนุนโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะโดยท่านนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะจำนวน 20 คน มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบให้ใช้ในกิจการโรงเรียนอีกจำนวน 13,500 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)..

อ่านต่อ