ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะมอบทุนการศึกษาและงบสนับสนุนโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะโดยท่านนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะจำนวน 20 คน มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบให้ใช้ในกิจการโรงเรียนอีกจำนวน 13,500 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)..

อ่านต่อ

วันคริสต์มาสและส่่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25ธ.ค.60

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จัดงานวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมและสนามกีฬาโรงเรียนปัญญาวุฒิกกร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานครฯ..

อ่านต่อ

บริษัททรูดิจิตอลแอนด์มีเดียแพลตฟอร์มจำกัดมาเยี่ยมชมจัดกิจกรรมอิ่มปันสุขปี 6

เมื่อวันที่ 7ธ.ค. 2560 บริษัททรูดิจิตอลแอนด์มีเดียแพลตฟอร์ม จำกัด มาเยี่ยมชมจัดกิจกรรมอิ่มปันสุขปี 6 และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ

บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มาเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมมอบของและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 บ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)โดยคุณกมลลดา นวลศรีโชค กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะและบุคลากรมาเยี่ยมชม มอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ